"In de komende weken zullen kabinet en sociale partners tot een akkoord moeten komen." Online versie
PME
 
Nieuws voor deelnemers
 
18 april 2019
foto_nieuwsbrief_werknemers.png
Inhoudsopgave
Pensioenverlaging 2020 nog dichterbij, tegelijkertijd pensioenvermogen naar record
Verlagen, hoe zit het en wanneer komt er duidelijkheid?
CAO-Metalektro: afspraken over generatiepact
Heeft u vragen over uw pensioen? Wij staan voor u klaar!
Factor A, hoe zit het ook alweer?
UPO digitaal bekijken
Veelgestelde vragen
Pensioenverlaging 2020 nog dichterbij, tegelijkertijd pensioenvermogen naar record
Ieder kwartaal brengen wij een bericht uit waarin wij de pers informeren over onze financiële positie. In dat bericht staan cijfers over onze dekkingsgraad, over de rente en over het rendement van het afgelopen kwartaal.
Lees ons volledige kwartaalbericht
Verlagen, hoe zit het en wanneer komt er duidelijkheid?
De kans neemt toe dat PME in 2020 de pensioenen moet verlagen. De beleidsdekkingsgraad moet eind 2019 minimaal 104,3% zijn om verlaging af te wenden. PME blijft met kracht kabinet en sociale partners oproepen om snel afspraken te maken over herziening van het pensioenstelsel. PME bestuurder Eric Uijen zegt hierover: "Wij doen alles wat we kunnen om onze deelnemers en gepensioneerden hiertegen te beschermen. Kabinet en sociale partners zijn zich bewust van de ernst van de zaak en weten wat ze te doen staan. In de komende weken zullen ze tot een akkoord moeten komen."
Kijk voor actuele informatie op onze website
CAO-Metalektro: afspraken over generatiepact
Door de opschuivende pensioenleeftijd ontstaat er steeds meer behoefte om voorafgaand aan de pensioendatum minder te gaan werken.

Bij PME is het al mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan, maar nu is er in de CAO ook een andere afspraak gemaakt: het generatiepact. Deze afspraak komt er kort gezegd op neer dat oudere werknemers 80% gaan werken, 90% salaris blijven ontvangen en 100% pensioen blijven opbouwen. De zogenaamde 80-90-100 regeling. Er bestaat ook een 70-85-100 variant. De CAO-partijen zijn op dit moment bezig de generatiepact-afspraak verder uit te werken. We verwachten dat dit rondom de zomerperiode zal zijn afgerond.

Voor de exacte voorwaarden van het generatiepact kunt u contact opnemen met uw vakbond of werkgever.
video_thumbnail.png
Heeft u vragen over uw pensioen? Wij staan voor u klaar!
Voor veel mensen blijft pensioen een lastig onderwerp. Via een gesprek kunnen onze pensioenconsulenten u duidelijkheid geven over uw pensioensituatie. Dit gesprek is gratis en vindt plaats op vaste locaties in het land. In het filmpje vertelt pensioenconsulent André u meer over zijn werk.
Kijk voor meer informatie over de pensioenconsulenten op onze website 
belastingdienst_jaaropgave.png
Factor A, hoe zit het ook alweer?
De factor A is uw jaarlijkse pensioenaangroei en vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het gaat om de pensioenopbouw in één kalenderjaar. Met dit bedrag kunt u nagaan of u ruimte heeft om uw pensioen eventueel zelf aan te vullen. Dit kan bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering.

In 2019 doet u belastingaangifte over het jaar 2018. Heeft u een lijfrenteverzekering of doet u aan banksparen? Dan heeft u voor uw aangifte de factor A 2017 nodig. Deze vindt u op uw UPO 2018 op Mijn PME.
 
laptop.jpg
UPO digitaal bekijken
Het Uniform Pensioenoverzicht 2019 (UPO) vindt u op Mijn PME. Heeft u aangegeven de post van PME digitaal te willen ontvangen? Dan ontving u een e-mail dat uw UPO op Mijn PME staat. Heeft u aangegeven dat u de post van PME op papier wilt ontvangen? Dan ontving u de UPO per post. U kunt uw postkeuze altijd aanpassen op Mijn PME.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan in het pensioenregister op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
vraagteken0.jpg
 
Veelgestelde vragen
Meer veelgestelde vragen
Bekijk uw pensioen op Mijn PME
Hoeveel pensioen heb ik straks? En wat is er voor mijn partner en kinderen geregeld wanneer ik overlijd? Het antwoord op deze en andere vragen over uw pensioen vindt u op Mijn PME.
Ga naar Mijn PME
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de PME nieuwsbrief.
Facebook   Twitter
Disclaimer   |   Privacy Statement   |   © 2019 PME