Meer vrije tijd maar nog niet volledig stoppen met werken? Online versie
PME
 
Nieuws voor deelnemers
 
donderdag 25 januari 2018
dnheaderfoto
Inhoudsopgave
Resultaten vierde kwartaal 2017
Meer vrije tijd maar nog niet volledig stoppen met werken?
Waardeoverdracht is weer mogelijk
U gaat verhuizen binnen Nederland? Wij krijgen automatisch bericht
Inkoop VEP voor werknemers geboren in 1957
Verhoging pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar
Kleine pensioenen ontstaan na 1 januari 2018 worden automatische waardeoverdrachten
Veelgestelde vragen
 
Dekkingsgraad 100%, maar nog niet uit herstel
De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal verder gestegen van 98,4% naar 100,1%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd boven 100% en hoeft PME de pensioenen in 2018 niet te verlagen. De actuele dekkingsgraad bleef onveranderd op 101,6%. Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: "Ik ben blij dat we aan het eind van 2017 een beleidsdekkingsgraad kunnen melden van 100,1%. Het afgelopen jaar steeg deze met 8,3%; van 91,8% naar 100,1%. Dat is goed nieuws voor onze deelnemers. Maar we zijn er nog niet: eind 2019 moet onze beleidsdekkingsgraad minimaal 104,3% zijn. Daar zitten we nog niet. We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten. Maar het resultaat van 2017 brengt ons in de goede richting."
lees het volledige kwartaalbericht
Nieuws
partners
Meer vrije tijd maar nog niet volledig stoppen met werken?
Het is vaak een flinke stap om volledig met pensioen te gaan. Daarom krijgen wij vaak de vraag of het ook mogelijk is om in stapjes met pensioen te gaan. Dit is mogelijk! U kunt bij PME met deeltijdpensioen. U kunt bijvoorbeeld 4 in plaats van 5 dagen gaan werken en voor die ene vrije dag een deel van het pensioen uit laten keren. Dit deeltijdpensioen kan vervolgens ieder jaar uitgebreid worden, zodat u toewerkt naar uw pensioen. U kunt uw mogelijkheden gratis doornemen met een van onze werknemersconsulenten.
Meer weten over deeltijdpensioen?
 
dekkingsgraad-img
Waardeoverdracht is weer mogelijk
De beleidsdekkingsgraad van PME is vanaf 31 december 2017 boven de 100%. Dit betekent dat PME per 1 januari 2018 weer waardeoverdrachten mag uitvoeren.

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen om waardeoverdrachten weer uit te kunnen voeren. Wij verwachten in maart 2018 het waardeoverdrachtproces weer volledig te hervatten.
meer weten over waardeoverdracht?
verhuizen-nl-img
U gaat verhuizen binnen Nederland? Wij krijgen automatisch bericht
U hoeft een adreswijziging binnen Nederland niet aan ons door te geven. Wij zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor krijgen wij uw verhuizing automatisch door van uw gemeente. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u van ons per e-mail een notificatie dat uw adres gewijzigd is. Is uw e-mailadres nog niet bekend? Geef het aan ons door via Mijn PME.
meer informatie over verhuizen
 
vep-img
Inkoop VEP voor werknemers geboren in 1957
PME heeft besloten om voor werknemers geboren in 1957 met vooruitzicht op Voorwaardelijk Extra Pensioen (VEP), deze rechten in te kopen per 31 december 2017. Dit betekent dat als zij vanaf januari 2018 met pensioen gaan, het pensioen inclusief het Voorwaardelijk extra pensioen is. Deze werknemers hebben onlangs een brief van ons ontvangen.
Meer informatie over vep
  Ga voor meer nieuws naar onze website  
 
Kleine pensioenen ontstaan na 1 januari 2018 worden automatische waardeoverdrachten
Eind vorig jaar is door de Tweede Kamer het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. Dit betekent dat kleine pensioenen niet meer afgekocht mogen worden maar automatisch mogen worden overgedragen wanneer iemand pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of een andere pensioenverzekeraar. Ieder fonds moet zelf besluiten of zij kleine pensioenen gaan overdragen. PME moet hierover nog een besluit nemen. Als klein pensioen geldt voor 2018 een pensioen dat per jaar minder is dan 474 euro bruto.
meer over waardeoverdracht klein pensioen
pl68-img
Verhoging pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar
Per 1 januari is de pensioenrekenleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrekenleeftijd is de rekenleeftijd die pensioenfondsen hanteren als standaardleeftijd waarmee de hoogte van een pensioen wordt berekend. Deze rekenleeftijd staat los van uw AOW-leeftijd of de leeftijd waarop u zelf met pensioen wilt gaan. Eerder met pensioen gaan, blijft mogelijk.
meer weten over rekenleeftijd?
 
FAQ
Veelgestelde vragen
 
Waar kan ik de nieuwe premiepercentages en andere cijfers vinden voor 2018?

 

Wat moet mijn partner doen als ik kom te overlijden?

 

Hoe neem ik het pensioen van mijn vorige baan mee naar PME?

 

meer veelgestelde vragen
Wat speelt er in de sociale media?
via Twitter: @PME_pensioen
op donderdag 25 januari 2018
Dekkingsgraad 100%, maar nog niet uit herstel. Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: "Ik ben blij dat we aan het eind van 2017 een beleidsdekkingsgraad kunnen melden van 100,1%. Het afgelopen jaar steeg deze met 8,3%; van 91,8% naar 100,1%."
volg pme op twitter
like pme op facebook
Bekijk uw pensioen in Mijn PME
Hoeveel pensioen heb ik straks? En wat is er voor mijn partner en kinderen geregeld als ik overlijd? Het antwoord op deze en andere vragen over uw pensioen vindt u in Mijn PME.
mijn pme
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de PME nieuwsbrief.
Facebook   Twitter
Disclaimer   |   Privacy Statement   |   © 2018 PME