Dekkingsgraden hoger, kans op verlaging blijft reëel Online versie
PME
 
Nieuws voor gepensioneerden
 
donderdag 20 juli 2017
gpheaderfoto
Inhoudsopgave
Resultaten tweede kwartaal 2017
Jaarverslagen 2016 online
Wat kunt u via Mijn PME aanpassen?
  AOW-bedragen per 1 juli gewijzigd
  Welke organisatie kan mijn 'Bewijs van in leven zijn' ondertekenen?
Op deze data ontvangt u uw pensioen
Agenda gepensioneerdenbijeenkomsten
 
Dekkingsgraden hoger, kans op verlaging blijft reëel  
Ieder kwartaal brengen wij een bericht uit waarin wij de pers informeren over onze financiële positie. Dat bericht bevat cijfers over onze dekkingsgraad, over de rente en over het rendement van het afgelopen kwartaal. Wilt u meer weten wat de cijfers voor u betekenen?  
lees het volledige kwartaalbericht
Jaarverslagen 2016 online

Heeft u het jaarverslag 2016 en het jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen al gelezen?

Daar vindt u alles over:

 Onze financiële positie en het herstel daarvan;
 onze acties tegen BTW op uitvoeringskosten;
 ons MVB-beleid

 bekijk onze Jaarverslagen
 
Wat kunt u via Mijn PME aanpassen?
Met uw DigiD kunt u inloggen op Mijn PME via www.metalektropensioen.nl. U kunt online uw Uniform Pensioenoverzicht (voorheen het Uitkeringsoverzicht) en uw jaaropgave bekijken. Het is ook mogelijk om uw e-mailadres of telefoonnummer aan te passen. U kunt ook vanuit Mijn PME een bericht sturen om uw rekeningnummer te veranderen
log in op
mijn pme
AOW-bedragen per 1 juli 2017 gewijzigd
De hoogte van uw AOW is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of u getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent. De hoogte van uw AOW-uitkering is per 1 juli 2017 gewijzigd. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u een overzicht van de verschillende situaties en de bijbehorende AOW-bedragen per 1 juli 2017. 
bekijk de nieuwe AOW-bedragen
 
Veelgestelde vragen
Wordt er loonheffingskorting toegepast op mijn pensioen?

Hoe geef ik een nieuw rekeningnummer door?
meer veelgestelde vragen
Welke organisatie kan mijn 'Bewijs van in leven zijn' ondertekenen?
Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen? Dan vragen wij ieder jaar om een ‘Bewijs van in leven zijn’ ook wel ‘Attestatie de Vita’ genoemd. Dit is nodig omdat wij een overlijden in het buitenland niet doorkrijgen van de Nederlandse gemeente en de uitkering dan onterecht doorloopt. Het ‘Bewijs van in leven zijn’ moet worden gestempeld en ondertekend door een bevoegde autoriteit. Dit is bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade of consulaat, een notaris of de gemeente. Het is niet mogelijk om het document te laten ondertekenen door een arts.
Wat speelt er in de sociale media?
via Twitter: @PME_pensioen
op donderdag 20 juli 2017
Dekkingsgraden PME hoger, kans op verlaging blijft reëel. Lees hier het volledige persbericht. http://bit.ly/2vjc3x6
volg pme op twitter
like pme op facebook
Op deze data ontvangt u uw pensioen
In 2017 wordt uw pensioen op de volgende dagen overgemaakt:

  • Maandag 24 juli 2017
  • Donderdag 24 augustus 2017
  • Donderdag 21 september 2017
  • Dinsdag 24 oktober 2017
  • Donderdag 23 november 2017
  • Woensdag 20 december 2017

Houd er rekening mee dat betalingsverkeer tussen banken enige tijd kan duren, waardoor u het later kunt ontvangen op uw rekening.
Agenda gepensioneerdenbijeenkomsten
Heeft u vragen over uw pensioen? Komt u dan naar één van onze gepensioneerdenbijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 18 september in Theater de Kom in Nieuwegein.

  • 18 september Theater de Kom - Nieuwegein
  • 10 oktober Theaterhotel de Oranjerie - Roermond
  • 20 november Van der Valk - Tiel
  • 11 december Van der valk - Sassenheim

Schrijf u in via de website!
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de PME nieuwsbrief.
Facebook   Twitter
Disclaimer   |   Privacy Statement   |   © 2017 PME